خرزهره

  • نام فارسی: خرزهره
  • نام علمی: Nerium oleander
  • نام انگلیسی: oleander
  • نوع گیاه: درختچه
  • ارتفاع: 360 - 240 سانتی متر
  • گستردگی: 360 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم خشک، اقلیم گرم
  • کاربرد: در پرچین، بادشکن ها، کاشت نواری در بلوارها، گلدان 5 – 3 تایی در پارکها، در حیاط منازل، ایجاد منظر در باند وسط اتوبان
  • توضیحات: به خاک های فقیر و شوری مقاوم است، برای گلدهی و رشد به گرما نیاز دارد. مشهورترین گیاه مقاوم به آلودگی و نور، سریع الرشد، ترشحات سمی دارد که ایجاد حساسیت می نماید.
خرزهره

 

خواندن 1611 بار