نخل زینتی

  • نام فارسی: نخل زینتی
  • نام علمی: Phoenix sp
  • نام انگلیسی: Senegal Data Palm
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 900 – 600 سانتی متر
  • گستردگی: 900 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: اقلیم گرم
  • کاربرد: تک کاشت یا ردیفی در پارکها، وسط بلوارها و حیاط ادارات و منازل.
  • توضیحات: نخل های بزرگ و کند رشد، تنه مستقیم با تاج چنگ مانند که از رگه های چرمی، درشت، پر مانند، خمیده تشکیل شده است. خوشه های گل تابستان به میوه تبدیل می شود (گاهی خوردنی). پس از استقرار نسبت به خشکی مقاوم است.
نخل زینتی

 

خواندن 1647 بار