صنوبر

  • نام فارسی: صنوبر
  • نام علمی: Populus Canadensis
  • نام انگلیسی: Canadian Poplar
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 4500 – 1200 سانتی متر
  • گستردگی: 1500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک مرطوب
  • کاربرد: در کنار خیابانها، نوارهای خشک به منظور بادشکن
  • توضیحات: اغلب کوتاه عمر بوده، فرم ستونی تا گرد آن دارای برگهای پهن و تخم مرغی شکل، برگها با یک نسیم ملایم به صدا در می آیند. این گیاهان متحمل خشکسالی، شرایط شهری و اسپری نمک می باشد.
صنوبر

 

خواندن 1275 بار