بید مجنون

  • نام فارسی: بید مجنون
  • نام علمی: Salix babylonica
  • نام انگلیسی: Babylon Weeping Willow
  • نوع گیاه: درخت
  • ارتفاع: 1500 – 900 سانتی متر
  • گستردگی: 1500 سانتی متر
  • نیاز نوری: آفتاب کامل
  • شرایط محیطی: خاک اسیدی
  • کاربرد: کاشت در کنار نهرها و رودخانه ها جهت کاهش فرسایش خاک و ایجاد سایه برای درختان دیر رشد.
  • توضیحات: درختی با تاج گسترده، دارای شاخ و برگ به رنگ زیتونی. شاعران بید مجنون را به دلیل حالت برگ آنها جاودانه می دانند به دلیل رشد سریع دارای ارزش است.نیاز به آب فراوان دارد. به راحتی بوسیله قلمه و بذر تکثیر می شود.
بید مجنون

 

خواندن 1588 بار